Risk för ökade kostnader, mer byråkrati och mer politisk styrning av folkbildningen

 i Hallands bildningsförbund

Studieförbunden i samverkan kommenterar regeringens beslut att utreda en flytt av ansvaret för folkbildningen från Folkbildningsrådet till en eller flera statliga myndigheter. Studieförbunden ser flera problem med en myndighetslösning.

– Vi ser en klar risk för rejält högre kostnader, tungrodd byråkrati och mer politisk styrning av folkbildningen om ansvaret flyttas till en myndighet. Studieförbunden står upp för självförvaltningen och Folkbildningsrådet som en effektiv modell. Vi är starkt emot en klyvning av folkbildningen där studieförbunden och folkhögskolorna skiljs åt efter en gemensam hundraårig folkbildningstradition.  

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden, med anledning av att regeringen fattat beslut om tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen.