När staten drar ned drabbas Halland

 i Hallands bildningsförbund

Regeringen vill skära ned statsanslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor. Det motsvarar en tredjedel av de statliga anslagen och innebär ca 15 miljoner kronor för Halland. Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

Från en del håll framförs argumentet att vuxna människor ska själva bekosta sin fritidsverksamhet, därför ska statsbidragen minska. Genom studieförbundens öppna utbud kan vi ägna oss åt språkstudier, lära oss mer om matlagning, utveckla oss konstnärligt eller anmäla oss till mycket annat som där erbjuds. De verksamheterna bekostas huvudsakligen av deltagaravgifter. Vi förstår att alla inte kan känna till hur statsbidragen till studieförbunden fungerar. Men när våra beslutsfattare använder vilseledande argument för nedskärningarna så blir vi både ledsna och frustrerade.

Tyvärr är risken stor att nedskärningarna drabbar människor utan ekonomiska muskler. Bland dem finns många ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden, unga kulturutövare och människor med funktionsnedsättning. Vi kommer att anstränga oss för att skydda dessa verksamheter. Men när 7,5 miljoner ska bort från Halland redan nästa år och med fortsatta nedskärningar de kommande åren så är det svårt att se hur länge vi orkar.

I Halland ger vi, inom ramen för folkbildningen, stöd på olika sätt till ca 1 100 föreningar. Vi kan ännu inte överblicka vad nedskärningarna kommer att betyda för dem. Många av dessa föreningar klarar sig mycket väl utan vårt stöd och kommer därför inte beröras nämnvärt. Men för de som får mycket stöd idag kommer nedskärningarna troligen att ytterligare tära på krafterna hos ideellt arbetande föreningsledare. Eftersom vi styrs av våra medlemmar (folkrörelser och andra riksförbund av föreningar, samt universitetsstiftelser) har våra styrelseledamöter de kommande åren att ta ställning till vilken tredjedel av våra statligt finansierade verksamheter som ska bort.

Kommuner och Region Halland bidrar även de till finansiering av vår verksamhet. Vi ser nu fram emot samtal med såväl region som var och en av de 6 halländska kommunerna om hur vi kan hjälpas åt att skydda de människor och det föreningsliv som nu hotas av statens kraftiga nedskärning på studieförbundens verksamhet i Halland.

Björn Johansson, ABF Halland

Peter Ljungqvist, Bilda sydväst

Ingmari Frimanson, Folkuniversitetet region Väst

Zana Muhammad, Ibn Rushd Distrikt Västra

Monica Misson, Kulturens bildningsverksamhet Väst

Kastriot Zeqiri, Medborgarskolan region Väst

Sandra Hidgård, RF-SISU Halland

Disa Jagurdzija, NBV Väst

Kristina Hallén Flaa, Sensus Västra Sverige

Barbro Göteson, Studiefrämjandet Halland

Joachim Lindqvist, SV Halland