15 miljoner mindre till Halland

 i Hallands bildningsförbund

När Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att de årliga anslagen från staten till studieförbunden ska minskas med 500 miljoner kronor på tre år så innebär det ca 15 miljoner mindre till Halland.

De som drabbas är de människor som får mening i vardagen genom studieförbundens verksamhet. Det gäller fr a de deltagare som får verksamheten kraftigt subventionerad med de statliga anslagen t ex människor med funktionsnedsättningar, de som står långt från arbetsmarknaden och ofrivilligt ensamma äldre.

Mycket av verksamheten sker idag i samverkan med föreningslivet och en tredjedels minskning av statsbidraget kommer naturligtvis att få återverkningar även på studieförbundens stöd till föreningslivet. Något som blir en extra börda för alla ideellt arbetande människor i det halländska föreningslivet.

Vi som kanske går en cirkel i silversmide, turistspanska eller matlagning tillhör däremot inte de som drabbas. Möjligen blir våra deltagaravgifter lite högre men det troligen marginellt eftersom deltagaravgifterna redan täcker det mesta för den delen av folkbildningen.

Vad händer med alla de ungdomar som idag huserar i studieförbundens musik- och danslokaler? Om studieförbunden börjar tvingas ta hyra är jag rädd att det är många som tystnar och krymper.

Det är svårt att överblicka vad en besparing på studieförbundens resurser med 15 miljoner kronor årligen kan komma att betyda för utvecklingen i de halländska kommunerna. Det enda jag med säkerhet vet är att det kommer att märkas – varje dag – men det kanske inte direkt drabbar de mest röststarka. Vi röststarka märker nog av det så småningom när effekterna på samhällsväven börjar synas. När tilliten i samhället minskar och basen för vårt demokratiska samhälle krackelerar.

Dessutom: Förra året minskade Folkhögskolornas anslag med 500 miljoner kronor. I år föreslår regeringen att 100 miljoner ska återföras. Det underlättar men ändrar inte det faktum att även många Folkhögskolor kämpar med ekonomiska underskott.

Det är obegripligt att vi har en regering som tillsammans med Sverigedemokraterna vill montera ned folkbildningen i tider när vi upplever så stora behov av ökad gemenskap, ökad förståelse för varandras olikheter, förstärkande av demokratiska krafter, höjd bildningsnivå, och minskade sociala klyftor – bara för att nämna några av de effekter som folkbildningen har för individer och samhället.