När orden tar slut – musikstunder i demensvården

 i Hallands bildningsförbund

Sedan 2002 har Jörgen Magnusson arbetat på Hallands bildningsförbund med musikstunder i demensvården. Verksamheten är direkt anpassad till målgruppen och ger möjligheter för deltagarna att både delta med sång och ibland med egna instrument men ger också möjlighet att påverka valet av musik. För att ge människor i demensvården möjlighet till dessa kulturupplevelser subventioneras musikstunderna med medel från Region Halland. I en nybearbetad film får vi se hur det kan fungera och vi får höra forskare, chefer och personal i äldreomsorgen, samt några seniorer berätta vad musikstunderna betyder.