Musik ur tomma intet och andra vanföreställningar

 i Hallands bildningsförbund

Under Folk och Kultur, som genomfördes under några dagar i februari i Eskilstuna så genomförde länsbildningsförbunden gemensamt ett panelsamtal med rubriken Musik ur tomma intet och andra vanföreställningar. Nu finns några filmklipp från panelsamtalet.

Här en en förteckningen över klippen:

  1. Den nordiska bildningstraditionen som framgångsfaktor

Johan Söderman: 0:51-1:58

https://youtu.be/VJJ3r_WeCGE

Johan Söderman, folkbildare och professor vid Göteborgs Universitet, om den nordiska bildningstraditionen som framgångsfaktor.

 

  1. Folk förstår inte att musik inte uppstår ur tomma intet

Simon Ledstam: 17:05-19:00

https://youtu.be/nJyEBGQotB0

Simon Ledstam, verksamhetsutvecklare, studieförbundet Bilda, om att musik inte uppstår ur tomma intet.

 

  1. Hur kan man avmystifiera tanken om musikerna utan att förstöra magin?

Marit Bergman: 24:42-25:40

https://youtu.be/8BPHrX-FUsM

Marit Bergman, artist och låtskrivare, om hur man kan avmystifiera tanken om musikerna utan att förstöra magin.

 

  1. Hur kan vi berätta om vad som krävs för musiklivet?

Karin Inde: 30:56-31:43

https://youtu.be/l6hCHHtq7Q4

Karin Inde, sångerska och ordförande för Musikerförbundet, ställer frågan hur kan vi berätta om vad som krävs för musiklivet?

 

  1. Det är lätt att rasera men svårare att bygga upp infrastrukturen som möjliggör

Marit Bergman: 31:50-33:25

https://youtu.be/xuKg0OljPXU

Marit Bergman, artist och låtskrivare, om att det är lätt att rasera men svårare att bygga upp infrastrukturen som möjliggör.

 

  1. Folkbildningen är en skyddsfaktor för oss människor

Marit Bergman: 33:31-34:29

https://youtu.be/rDGIuXeanDU

Marit Bergman, artist och låtskrivare, om att folkbildningen är en skyddsfaktor för oss människor.

 

  1. Kan för mycket organisering kväva det svenska musiklivet?

Karin Inde: 39:03-39:55

https://youtu.be/XcvEC_BuFTc

Karin Inde, sångerska och ordförande för Musikerförbundet, om för mycket organisering kan kväva det svenska musiklivet.

 

  1. Hur ska organiseringen av den musikaliska folkbildningen se ut?

Simon Ledstam: 40:52-41:46

https://youtu.be/ZPY29T-2ywA

Simon Ledstam, verksamhetsutvecklare, studieförbundet Bilda, svarar på frågan om hur den musikaliska folkbildningen ska se ut.

 

  1. “Det svenska musikundret”

Marit Bergman: 44:27-47:22

https://youtu.be/L1y86vzq8WA

Marit Bergman, artist och låtskrivare, om “det svenska musikundret”.

 

  1. Kulturell fattigdom

Johan Söderman och Marit Bergman: 55:48-56:21

https://youtu.be/IDZTLzz505E

Johan Söderman, professor vid Göteborgs Universitet, och Marit Bergman, artist och låtskrivare, om kulturell fattigdom.