Erland Andersson

 i Hallands bildningsförbund

Erland Andersson, Rosenberg, Harplinge, har lämnat oss. Av alla uppgifter som Erland har löst åt Hallands bildningsförbund hade han vid sin bortgång bl a hand om våra cirkustält. Under årens lopp har Erland hjälpt oss med en stor mängd uppgifter av olika karaktär. Inte minst under tiden vi arrangerade Halmstad kommuns 700-årsfirande då Erland höll ihop den synnerligen omfattande logistiken. Med Erlands bortgång har vi förlorat en varm och generös förenings- och folkbildarsjäl. Vi känner stor tacksamhet för alla år vi fått samarbeta och samverka med Erland. Vi är många som under lång tid kommer att ha glädje av Erlands livsgärning.