Påverka Region Halland i 15 år!

 i Bästa Samverkansplatsen, Hallands bildningsförbund

Den 12 november är du välkommen till en stor Inspelsafton!

Under kvällen får du möjlighet att påverka och lämna förslag till innehållet för den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Hallands blivande kulturplan. Under kvällen kommer du, tillsammans med andra, att ta del av inspiration och samtal om hur Halland kan bli den bästa livsplatsen.

Datum: 12 november
Tid: 16:30 – 20:00
Plats: Tryckhallen, Värdshuset Hwitan, Ågatan 23, Falkenberg
Målgrupp: Idéburen sektor, Region Hallands politiker och tjänstepersoner
Anmäl dig här! Sista anmälningsdatum 1 november 2019

 

Syftet med kvällen är att säkerställa att idéburen sektor får delta tidigt i Region Hallands beredningsprocesser. Det är en del av de sex principerna i den Halländska Överenskommelsen. Genom att ta del av Idéburna idéer och förslag blir underlaget till kulturplanen och den Regionala utvecklingsstrategin bredare och säkerställer att fler röster och perspektiv får höras. Det är ett steg på vägen att uppfylla Hallands potential att både bli den Bästa livsplatsen och den Bästa samverkansplatsen.

 

Läs mer:

Regional utvecklingsstrategi är det högst styrande dokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Den anger vilka områden som regionen ska prioritera under 15 års tid. Den nuvarande strategin sträcker sig fram till 2020. Så, vad vill du att regionen ska prioritera fram till år 2035?
Underlag Regionala utvecklingsstrategin

Hallands kulturplan syftar till att stärka kulturen som kraft för utvecklingen i Halland. I planen ska identifierade utvecklingsområden beskrivas som vägleder Region Hallands prioriteringar under perioden 2021-2024.
Underlag Hallands kulturplan 2021-2024

 

PDF-version av inbjudan

Den Halländska Överenskommelsen

Kontakt:
Anmälan: rebecca@hbf.se
RUS: nina.martensson@regionhalland.se
Kulturplanen: anders.t.carlsson@regionhalland.se