Samspel främjar kulturlivet

 i Hallands bildningsförbund

När samspelet fungerar bra mellan oss idéburna organisationer och kommuner eller regioner då händer det mycket och ofta väldigt bra saker. Det skriver Björn Lind från Hallands bildningsförbund inför SKL:s kulturkonferens som äger rum den 16 och 17 oktober i Halmstad.

En bra kulturpolitik skapar förutsättningar för tillväxt av många olika slag. Kultur främjar kreativitet, driver på nya idéer och handlingar, stärker gemenskaper, vitaliserar demokratin och gynnar folkhälsan. Dessutom har det den lyckliga bieffekten att det också främjar ekonomisk tillväxt.

När förtroendevalda, tjänstepersoner och konstutövare från hela landet träffas på SKLs kulturkonferens i Halmstad är vi många som gläds åt att dessa människor kommer just hit till oss för att samtala och inspireras till att stärka kulturpolitiken. Särskilt roligt är det för oss som ägnar oss åt folkbildning att konferensen handlar om hur kommuner, regioner och stat i samspel med civilsamhället kan bidra till, stärka och främja konst och kultur lokalt.

Det är nämligen vår uppfattning att när samspelet fungerar bra mellan oss idéburna organisationer och kommuner eller regioner då händer det mycket och ofta väldigt bra saker. Vi som i Halland verkar inom de tio studieförbunden som ingår i Folkbildningsrådet har förmånen att ha långsiktig samverkan med såväl Hallands kommuner, Region Halland och staten. Tack vare den långsiktiga samverkan med den demokratiska sektorn kan vi i vår tur samverka med ca 1 280 lokala föreningar och grupper.

Tillsammans gjorde vi år 2018 över 10 800 kulturprogram med över 615 000 deltagare, bara i Halland. Sett till hela landet är det ca 20 miljoner deltagare varje år i våra kulturprogram. Program som innefattar allt från små utställningar till stora musikgalor och festivaler.

Vi har ateljéer, replokaler, instrument och scener till de som själva vill spela musik, agera på scen, dansa eller måla och skulptera. Vi står för coaching, studiotid, kurser och pepp åt de människor som själva bidrar till kulturlivets mångfald. Bara inom musiklivet samlar vi i landet över 100 000 utövare fördelade på ca 14 000 band eller akter.

Inget av detta hade varit möjligt utan samverkan och samspel. Vi ser därför fram emot möjligheterna till ännu bättre förutsättningar för samspel med kommuner, regioner och stat. Må deltagarna i SKLs kulturkonferens ha en fin och stimulerande vistelse i Halmstad och Halland!