Regional överenskommelse om kultur för äldre i Halland

Sedan 2016 samverkar regionen, folkbildningen och kommunerna utifrån en regional överenskommelse om kultur för äldre, med inriktning äldreomsorg. Detta ger kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg och ökar seniorernas tillgång till god kultur. Överenskommelsen är ett resultat av utvecklingsinsatser som bedrivits av Hallands bildningsförbund på uppdrag av regionen och med stöd från Kulturrådet – under rubriken Kultur för livet. Via länken nedan kan du läsa överenskommelsen (arbetsdokument – uppdatering pågår)

uppdaterad ök, arbetsdokument dec-18

  • Kommunala riktlinjerEtt av de viktigaste resultat av överenskommelsen är att kommunerna tagit fram nya mål och riktlinjer för kulturen som resurs i äldreomsorgen – något unikt i Sverige. Riktlinjerna presenteras här: Halmstad
  •   Varberg. Falkenberg. HylteLaholmKungsbacka
  • Subventionerade kulturprogramÖverenskommelsen beskriver hur ett kvalitativt kulturutbud tas fram i ny samverkan med kommunernas kulturförvaltningar och äldreomsorg, där även seniorerna medverkar, samt föreningslivet. Kommunerna tar fram öronmärkta medel för detta utbud, som subventioneras av regionen med 50 %. De subventionerade programmen – och alla andra program – hittar du i bildningsförbundets kulturutbud för 2019 – här.
  • Kulturutbildning. Utifrån överenskommelsen tar vi tillsammans med kommunerna initativ för att utbilda i kultur på länets vårdutbildningar och för befintlig personal. Under 2018 kommer vi även utveckla utbildning i kultur och hälsa – för halländska kulturaktörer.
  • Nyhetsbrev. Vi ger ut ett Nyhetsbrev med information om allt som händer. Vill du hamna på sändlistan – maila till oss här.   Vårt senaste Nyhetsbrev hittar du här.
  • Facebook. Vi finns på facebook! Du hittar oss här.

Nyheter

Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att säkerställa överenskommelsen och fortsätta utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer.

Läs om andra utvecklingsinsatser inom kultur och hälsa – som görs av Kultur i Halland.
Kreativ dans för personer med speciella behov står i fokus. Ansvarig är utvecklare Hugo Tham.

Läs mera – HÄR.

Halländsk forskning – om kulturens betydelse i äldreomsorgen
2013 genomfördes en studie i Hallands sex kommuner. Kristina Gustafssons forskningsrapport; “Vad kultur gör: om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg”, hittar du här.